wp0eef603b.png
wp17f05b03.png

 

 

       Onderwijscentrum voor Nek-, Schouder- en Armklachten

wp5533b116.gif
wpfb82e261.png
wp5533b116.gif
wp8cea6f8a.png
wpd0accf15.png
wp5533b116.gif
Home
Home
wp5533b116.gif
wpcedab94b.png
wp5533b116.gif
wpcb320ecd.png
Adres:
Pinksterbloem 5
9761 LT Eelde
Nederland / Niederlande
Tel:  050-3111544
Fax: 050-3110957
http://www.nsastenvers.nl
E-mail: info@nsastenvers.nl
CD De primaire frozen shoulder, J.D. Stenvers & H.H.van Woerden
Deze aandoening van de schouder heeft een ernstige bewegingsbeperking van het schoudergewricht tot gevolg en gaat
in veel gevallen gepaard met ernstige pijnklachten tijdens het bewegen van de arm.  
Om een beter inzicht te krijgen in de optredende pijn tijdens bewegen is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de
deelnemende botstukken van de schouder bij deze aandoening bewegen.
Op deze CD-ROM worden onder andere volgende facetten van de frozen shoulder besproken:
* Relevante anatomie
  Verschillende aspecten van de anatomie worden op illustratieve wijze besproken
* Het bewegingsmechanisme van de frozen shoulder   
   Aan de hand van aan de hand van röntgencinematografische beelden, geometrische modellen en animaties wordt het
   normale bewegen van de schouder vergeleken met de wijze waarop de verschillende botstukken bewegen bij een
   frozen shoulder.
* Het klinische beeld    
   De speciële anamnese, de algemene anamnese, het lichamelijk onderzoek, het hulponderzoek en het te voeren
   beleid zijn de items die uitvoerig worden besproken.
* De behandeling   
    Naast de wijze waarop en het tempo waarin de aandoening behandeld kan worden door middel van
    fysiotherapie wordt ook de rol van de injectietherapie en de uitvoering hiervan besproken.
*  De biomechanische onderbouwing van een nieuwe behandelingsmethode door middel van fysiotherapie
*  Een na-onderzoek van patiënten die op deze wijze zijn behandeld
* Patiënteninformatie   
   Uitvoerig wordt aandacht besteed aan informatie ten behoeve van de patiënt en vragen die
   regelmatig gesteld worden door behandelaars.
In de de CD-Rom zijn meer dan 50 films verwerkt, variërend van röntgenfilms, geometrische modellen en animaties en de films
"de Kissing coracoid" en "de Primaire frozen shoulder"
De CD-Rom is ontwikkeld voor fysiotherapeuten en artsen.
wp9565aeb4.png
wp5533b116.gif
wpa17bd53e.png
NSA-shop
wp7561caf5.jpg
wp5533b116.gif
wp1b868fd0.png
wp5533b116.gif
wp8a7f51af.png
wp82138548.png
wp82138548.png
wp5533b116.gif
wp70484b11.png
wp5533b116.gif
wp993cb176.png
wp82138548.png
wp32f094e6.png
wp32f094e6.png
wp5533b116.gif
wp958db77d.png
wp81cfbb7e.jpg
wp5533b116.gif
wpe76e1dd3.png
wp5533b116.gif
wp0940d4b2.png